PROJE HİBE DESTEKLERİ – MAYIS 2024

KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL GİRİŞİMLER İÇİN KANADA FONU

Türkiye'deki Kanada Büyükelçiliği Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan'daki projeler için Kanada Yerel Girişimler Fonu ( CFLI) yıllık teklif çağrısı kapsamında başvuruları almaya başladı. Son başvuru tarihi: 6/5/2024


YTB - TÜRKÇE SAATİ PROJE DESTEK PROGRAMI

YTB, yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarının kendi imkânlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe ve Türk kültürü eğitim çalışmalarını Türkçe Saati Proje Destek Programı kapsamında teşvik etmektedir. Son başvuru tarihi: 7/5/2024


TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD III PROGRAMI 1. ÇAĞRISI

IPARD III (2021-2027) 1. Çağrı Dönemi "103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fizikî Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başvuruları alınacaktır.  Son başvuru tarihi: 20/5/2024


 AVRUPA RAYLI SİSTEMLER ORTAKLIĞI 2024 YILI ÇAĞRILARI

Demiryolu ulaşımında yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandıracak, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine katkı sunacak 2024 çağrıları açıldı. Son başvuru tarihi: 7/5/2024


 SİVİL TOPLUM İÇİN DESTEK VAKFI TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND-TURKEY 

Sivil Toplum için Destek Vakfı kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını finansal olarak desteklemek amacıyla "Turquoise Coast Environment Fund-Turkey" programının 2024 dönemi için başvuruları almaya başladı. Son başvuru tarihi: 8/5/2024


 İKSV VE MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN DEPREM BÖLGESİNDEN SANATÇILARA AÇIK ÇAĞRI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk’ün işbirliğiyle başlatılan SaDe (Sanatçı Destek Fonu), ikinci döneminde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen genç sanatçıların yeni eser üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Son başvuru tarihi: 10/5/2024


UNESCO DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ BAŞVURULARI 

2026 yılı UNESCO Dünya Kitap Başkenti başvuruları başladı. Son başvuru tarihi: 10/5/2024 


POPULATION MATTERS ÇAĞRISI: PLANLAMAYI DESTEKLEMEK İÇİN KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI

Population Matters  aile planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları, cinsiyet eşitliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ilgili temalardaki girişimleri desteklemek amacıyla Planlamayı Desteklemek için Küçük Hibeler Programına başvuruları kabul ediyor. Son başvuru tarihi: 17/5/2024


İSKİ SUYUN HAFIZASI KISA FİLM YARIŞMASI

Son başvuru tarihi: 20/5/2024


WOMEN TECHEU PROGRAMI 1. ÇAĞRISI 

Women TechEU, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 2 yıllık bir proje olup Avrupa’da derin teknoloji alanında startup şirketlerinin liderliğini yapan kadınları desteklemeyi hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 20/5/2024


 UNESCO ICM DÖVÜŞ SANATLARI EĞİTİM ÖDÜLÜ 2024 BAŞVURULARI

UNESCO Gençlik Gelişimi ve Katılımı için Uluslararası Dövüş Sanatları Merkezi (ICM) himayesindeki UNESCO ICM Dövüş Sanatları Eğitim Ödülü 2024 başvuruları, dövüş sanatları yoluyla gençlerin, kadınların ve toplumun gelişimini teşvik eden bireyler, gruplar veya kuruluşlar tarafından yapılan eğitim katkılarını onurlandırmayı hedeflemektedir. Son başvuru tarihi: 20/5/2024


 AB SİVİL TOPLUM ARACI VE MEDYA PROGRAMI TÜRKİYE - İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA DESTEK

Program, insan hakları savunucularını destekleyerek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve tüm insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak hedefiyle yeni dönem çağrısını duyurdu. Son başvuru tarihi: 21/5/2024 


TİCARET BAKANLIĞI 2024 ÜRÜN GÜVENLİĞİ ÖDÜLLERİ 

Yarışma kapsamında, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme üzerine ilgili mevzuatta ve standartlarda aranan ürün güvenliği gerekliliklerinin ötesine geçen yenilikçi firmalara prestij sağlayacak ödüller verilecektir. Son başvuru tarihi: 24/5/2024


 İKLİM İÇİN GENÇLER İNİSİYATİFİ'NDEN TEKLİF ÇAĞRISI

Youth4Climate (İklim için Gençler İnisiyatifi) gençlerin ve gençlik örgütlerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla beş tematik alanı kapsayan Youth4Climate Girişimi için duyuru yaptı. İklim ve Çevre Okuryazarlığı, Sürdürülebilir Enerji, Gıda ve Tarım, Doğal Varlıklar, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim başlıklarında gençlerin ve gençlik örgütlerinin çalışmaları desteklenecek. Son başvuru tarihi: 26/5/2024


SPENCER VAKFI IRKSAL EŞİTLİK ARAŞTIRMALARI HİBESİ İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

Spencer Vakfı eğitimdeki ırksal eşitsizliğin anlaşılmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunacak eğitim araştırma projelerini desteklemek üzere Irksal Eşitlik Araştırma Hibeleri programı için başvuruları almaya başladı. Son başvuru tarihi: 29/5/2024


VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir. Son başvuru tarihi: 30/5/2024


 KOÇ ÜNİVERSİTESİ VEKAM ARAŞTIRMA VE PROJE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI 

VEKAM’a getirilecek olan proje ve araştırma önerilerinin disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresi ile ilintili olması beklenmektedir. Son başvuru tarihi: 31/5/2024


TİM - İNOVALİG 2024 BAŞVURU DUYURUSU

İnovaLİG kapsamında, dünya üzerinde 7.500’den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3 rove İnovasyon Yönetim Değerlendirmesi ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın İnovasyon Şampiyonları belirlenmektedir. Son başvuru tarihi: 31/5/2024


UA KA3-AVRUPA POLİTİKA DENEYİMLERİ 2024 YILI TEKLİF ÇAĞRISI 

Son başvuru tarihi: 4/6/2024


4. KÜRESEL GASTRONOMİ TURİZMİ GİRİŞİMİ (STARTUP) YARIŞMASI 

Birleşmiş Milletler Turizm (BM Turizm) Örgütü ve Bask Mutfak Merkezi (Basque Culinary Center) koordinesinde “4. Küresel Gastronomi Turizmi Girişimi (Startup) Yarışması” düzenlenmektedir. Son başvuru tarihi: 6/6/2024


MÜZE KUMBARAM ARAŞTIRMA FONU 2024 

Müze Kumbaram, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği MKAF ile yüksek lisans ve doktora tezlerini hem maddi olarak, hem de yayın desteğinden, kongre katılımlarına kadar akademik pek çok alanda desteklemeye devam ediyor. Son başvuru tarihi: 7/6/2024


KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ULUSLARARASI FONU (IFCD) 15. BAŞVURU ÇAĞRISI

IFCD’nin 2024 başvuru çağrısı aracılığıyla UNESCO, kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesi, yaratıcılık ve yeniliğin teşvik edilmesi ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa edilmesinin temel dayanakları olarak gelişmekte olan ülkelerde kültürel ve yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesine yönelik taahhüdünü yenilemektedir. Son başvuru tarihi: 14/6/2024


YTB-GENÇ DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI 

Program marifetiyle, gençlerimizin bulundukları ülkelerde pozitif değişime öncülük edecek projelerinin desteklenmesi, sivil toplum nezdindeki çalışmalarının etki alanının geliştirilmesi, ihtiyaç duydukları alanlara yönelik eğitim destek programlarıyla kariyer gelişimlerine katkı sağlanması ve ufuk açıcı fikirlerini hayata geçirmelerinde yeni olanaklarla tanışmalarına aracılık edilmesi amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 15/6/ 2024


CEİDİZLER HİBE PROGRAMI 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Projesi kapsamında uygulanan CEİDizler Hibe Programı, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin güçlenmesi için hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki izleme faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş finansal destek mekanizmasıdır. Son başvuru tarihi: 21/6/2024 


ORTAK – YEREL UZMAN DİYALOĞUN TEŞVİKİ İÇİN ALMAN-TÜRK GİRİŞİMİ 2024 BAŞVURULARI 

Alman ve Türk yönetimler (şehirler, belediyeler, ilçeler) uzman diyalog, ağ oluşturma ve işbirliği projeleri için hibe başvurusunda bulunabilir. Son başvuru tarihi: 15/9/2024


KOSGEB  YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI 2023 ÇAĞRILARI 

Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında "Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı" ve "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı" ilan edilmiştir. Son başvuru tarihi: 30/11/2024


DERNEKLERE PROJE DESTEĞİ 2024 YILI BAŞVURULARI 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 


TÜBİTAK DUYURULARI

Uygulamalı Kuantum Teknolojileri Konulu Eureka Network Çağrısı Açıldı !

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) – 2024 Yılı STAR Lisans, Genç STAR ve STAR Öğretmen Çağrıları Kapsamında Başvurular Açılıyor !

1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-1 Çağrısı Açıldı !

Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Çağrısı Başvuruya Açıldı !

TÜBİTAK-İtalya Ulusal Araştırma Kurumu (CNR) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı Başvuruya Açılıyor!

TÜBİTAK-Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı Başvuruya Açıldı!

TÜBİTAK – Katar Araştırma Geliştirme ve Yenilik Kurumu (QRDI) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı!

Türkiye-Singapur Eureka Network Projeleri 2024 Çağrısı Açıldı!

1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı İnternet Sitesi Açıldı !

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Program Duyurusu (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik özelleşmiş hızlandırıcı faaliyetleri ile temiz teknoloji alanındaki kadın girişimcileri destekleyeceği Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı)

2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları 2024 Yılı 2. Dönem Çağrıları Açıldı!

2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2024 Yılı 2. Dönem Çağrıları Açıldı!Yorumlar

Diğer Hibe Yazıları