Büyükelçilik İnsan Hakları Proje Tekliflerini Bekliyor

İsviçre Büyükelçiliği 2024 Yılı İnsan Hakları Proje Teklif Çağrısı açılmıştır. 

Büyükelçilik kendi ilkeleri doğrultusunda özellikle; 

  • Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 
  • Çocuk Hakları ve Refahı, 
  • İfade Özgürlüğü ve Demokrasi, 
  • Dinler Arası veya Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi 

gibi konularla ilgilenmektedir. Yerel derneklere ve yerel STK’lara öncelik verilecektir. Büyük şehir merkezlerinden uzak veya kırsal alanlardaki projeler önceliklidir.

Proje Bütçesi: 150.000 TL 

Son Başvuru: 31 Ocak  

Detaylı Bilgi: https://www.eda.admin.ch/countries/turkey/tr/home/vertretungen/botschaft.html


Yorumlar

Diğer Hibe Yazıları